REGLEMENT

REGLEMENT BEGIJNENVIJVERS


Openingsdagen 2024

 • Maand maart:                      zaterdag 30 maart en zondag 31 maart
 • Maand april:                        alle zaterdagen, zondagen, woensdagen en feestdagen.
  Paasvakantie:                   
   ook open op maandag en donderdag.
 • Maanden mei - juni:            alle zaterdagen, zondagen, woensdagen en feestdagen.
 • Maanden juli-augustus:      alle dagen behalve dinsdag en vrijdag.
 • Maanden september, oktober en november:  
  alle zaterdagen, zondagen, woensdagen en feestdagen (gesloten op  1 november en  11 november)
 • Er mag alleen op snoek gevist worden:
  in september, oktober en november op zaterdag, zondag, woensdag en feestdag, (gesloten op 1 november en 11 november)


  Andere afspraken
 • Gebruik van leefnet is verboden en er mag geen vis worden meegenomen (met uitzondering van roofvis: beperkt tot één snoek per dag - minimum lengte 60cm).
 • Nacht- en magneetvissen is verboden.
 • Vissen op de achterste vijver (karper-vijver) is toegestaan, maar enkel en alleen vanaf de tussendijk. (Vis overzetten kan enkel mits goedkeuring van een bestuurslid).
 • Vissen op de kweekvijver is verboden.
 • Het gebruik van gekleurde maden is verboden.
 • Het is verboden te vissen met meer dan twee onderlijnen.
 • Gebruik van tweehaken en driehaken is verboden (alleen een enkele haak is toegestaan).
 • De vis dient uitsluitend gevangen te worden met een handstok of werphengel.
 • Iedere visser mag maximaal met 2 stokken of werphengels vissen
 • Iedere visser dient zich te onderwerpen aan het reglement en de richtlijnen te volgen van de toezichters.
 • Ieder die in overtreding wordt bevonden kan beboet worden volgens het huishoudelijk reglement van de "Witvisclub".
 • Op de wedstrijddagen mag men op de grote vijver vissen tot ten laatste drie uren voor aanvang van de wedstrijd.
 • De toezichter heeft ten alle tijde het recht controle uit te oefenen in de viskorf van de visser.
 • Het is verboden te zwemmen in of te schaatsen op de visvijvers.
 • Op de sluitingsdagen (dinsdag en vrijdag) is het verboden om visgerief te gebruiken rond en aan de visvijvers.
 • De toezichters worden aangeduid door de Witvisclub en zijn volgende personen:
  Het bestuur en de adviserende leden: 
  Leenaerts Jean Pierre,  Moons Daniel, Poelmans Domien, Oyen Krist, Vaesen Luc, Scheelen Marie Jeanne, Camps Danny, Leenaerts Raf,  Camps Jorrit, Van Broekhoven Bjorn, Lespoix Luc en Deckers Patrick
  De controleurs: Willems Tony, Vaesen Alfons, Oyen Tony, Leenaerts Rudy, Scrayen Noël, Patrick Cammaerts en Johan Wuytens.
 • Iedere visser dient in het bezit te zijn van een jaar- of een dagvergunning die te verkrijgen is aan de Begijnenvijvers.  Deze vergunning is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.
 • Men dient deze vergunning op iedere aanvraag van de toezichter te tonen.
 • Wie kan lid worden:
  Alle inwoners met een vaste verblijfplaats in de gemeente Hechtel-Eksel.  De leden die na verhuizing naar een andere gemeente lid wensen te blijven van de Witvisclub kunnen dit door ieder jaar zonder onderbreking hun lidgeld te betalen.  Indien men één jaar onderbreekt vervalt deze gunst.
 • Lidgeld:          tot en met 17jaar:          € 10,00
                            vanaf 18 jaar:                € 25,00
 • Prijs van een jaarvergunning voor volwassenen: (u bent volwassen in het jaar dat u 18 jaar wordt)
  Clubleden:
   € 20,00             niet leden: € 50,00 ( inwoners met een vaste verblijfplaats in de gemeente Hechtel-Eksel)
 • Prijs van de jaarvergunning voor de jeugd: (tot en met 17 jaar)
  Clubleden:
  € 10,00             niet leden: € 25,00 ( inwoners met een vaste verblijfplaats in de gemeente Hechtel-Eksel)
 • Prijs van de dagvergunningen voor volwassenen: (u bent volwassen in het jaar dat u 18 jaar wordt)
  Clubleden:                                                                                         
  € 2,00
  niet-leden: (inwoners van de gemeente Hechtel-Eksel en Peer):     
  € 4,00
  niet-inwoners van Hechtel-Eksel en Peer:                                        € 6,00
 • Prijs van de dagvergunningen voor de jeugd (tot en met 17 jaar)
 • Clubleden:                                                                                         € 1,00
  niet-leden: (inwoners van de gemeente Hechtel-Eksel en Peer):     
  € 1,50
  niet-inwoners van Hechtel-Eksel en Peer:                                        € 2,50

  Aan een niet-inwoner van de gemeente Hechtel-Eksel wordt geen jaarvergunning uitgereikt


 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die in, op of rond de Begijnenvijvers gebeuren;
 • Het bestuur heeft ten alle tijden het recht de reglementen te wijzigen in het belang van de vissers;
 • Het is verboden schade toe te brengen aan dijken, gebouwen of plantsoen;
 • Het is verboden van vuilnis achter te laten op de visplaats, de dijken of in de omgeving ervan (vuilnisbakken zijn ter beschikking);
 • De parkeerplaats aan de kantine is enkel toegelaten voor bevoegden;
 • De toegangsweg naar deze parkeerplaats en de kantine moet steeds vrij blijven;
 • Het is verboden om met fietsen en bromfietsen rond de vijver te rijden;
 • Alleen met de fiets of bromfiets aan de hand mag men zich naar de visplaats begeven.

  Veel visgenot!
  Het bestuur van de "Witvisclub Hechtel-Eksel vzw"