WEDSTRIJDEN SENIORES

WEDSTRIJDEN SENIORES + WEDSTRIJDREGLEMENT
15:00u-17:00u & 18:00u-20:00u (1u pauze)

REGLEMENT

 1. Hengelstoklengte: maximum 10m
 2. Signalen:               1e signaal: aanvang wedstrijd
                                2e signaal: einde wedstrijd
                                3e signaal: 5 minuten na 2e signaal, aangeslagen vis moet geland zijn.
 3. Er wordt gevist op zuiver gewicht.  Iedere gevangen vis telt.
 4. Deelnameprijs:
  clubwedstrijden:   € 5,00                        ploegenwedstrijden: € 10,00
  Bij prijsverdeling geldprijzen: prijs 1 op 2
 5. Eindklassement clubwedstrijden:
  Om clubkampioen te worden moet men 5 wedstrijden hebben meegevist.  Wie 5 wedstrijden heeft gevist komt als eerste in aanmerking voor het eindklassement.
  Vanaf 1 geviste clubwedstrijd is er reeds een prijs voorzien.  Wie minder dan 5 wedstrijden heeft gevist moet persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking om zijn/haar prijs in ontvanst te nemen.
  Eindklassement ploegenwedstrijden:
  De drie beste wedstrijden komen in aanmerking, maar er moet 3x met dezelfde ploeg gevist worden (ploeg = 2 vissers).  Men kan met een andere visser als ploeg deelnemen of alleen deelnemen.  Indien men alleen vist mag men zich ook als ploeg inschrijven, doch men mag maar vissen met 1 hengel.

 6. Reeksen
  Reeks A: vanaf 18 jaar* tot en met 59 jaar*,
  Reeks B: vanaf 60 jaar*
  Reeks C: vanaf 70 jaar

  * is het jaar dat men die leeftijd bereikt
  Opm.: de leden die tot 2020 de mogelijkheid hadden om vervroegd over te stappen van reeks A naar reeks B en hiervoor gekozen hebben blijven in reeks B
 7. Voederbeperking:
  Individuele
  wedstrijden:     
  - 3l nat voeder (alles samen)  inbegrepen: deeg, pellets, leem, korrels en boillies
  - 1/4l maden en/of casters (samen)  casters worden als maden beschouwd dus inbegrepen -
  gekleurde maden zijn verboden- 1/4l granen (alles samen)   hierin ook begrepen: mais, macaronie, aardappel, eblie, tarwe en hennep.
  - Pieren . Gekapte pieren zijn verboden.
  - Alles wat niet vernoemd wordt, is verboden!!!!


  Ploegenwedstrijden:   het voorgaande x 2

  Het bestuur kan ten alle tijde controle doen op de hoeveelheid voeder en aas.
 8. Controle op deze voederbeperking gebeurt vanaf 30 minuten tot 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd.  
 9. Cuppen is toegestaanHet gebruik van de katapult en eventuele andere toestellen is verboden. (met uitzondering van de kanaalwedstrijden)
 10. Bij overtredingen op dit wedstrijdreglement zullen er maatregelen getroffen worden die bepaald worden door het bestuur van de Witvisclub.
 11. Puntentelling beste visser reeks A - B en C: aantal deelnemers plus 2 met een maximum van 15 + 2 punten.  Alle individuele wedstrijden op de kalender komen in aanmerking uitgezonderd de wedstrijden van het herfstcriterium. 
 12. Voor alle ploegenwedstrijden zijn 2 leefnetten verplicht.  Voor de individuele wedstrijden wordt het gebruik van 2 leeftnetten geadviseerd.
 13. Inschrijvingen worden afgesloten één uur en vijftien minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
 14. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Enkele andere nuttige reglementen:
          


Het bestuur wenst u allen een fijn en sportief visseizoen

Patria Leopoldsburg - Witvisclub

wedstrijdreglement Patria: zie site vissersclub Patria

Kermistrio

- seniores en juniores vissen afzonderlijk, indien er een combinatie is junior/senior telt men als senioresploeg.

- 9l  nat voeder (alles samen) hierin begrepen; deeg, pellets, leem, korrels en boillis,
1/2l maden (gekleurde maden verboden - casters worden als maden beschouwd),
1/2l granen (alles samen) hierin ook begrepen mais, macaroni, aardappel, ebly, tarwe en hennep.
pieren (gekapte pieren zijn verboden)
Alles wat niet vernoemd is, is verboden

Recreatiekoppel

Wedstrijd wordt gevist met twee clubleden.

- bij afwezigheid van één van beiden beslist het bestuur of de andere wel/niet mag deelnemen.

- hengelstoklengte: maximum 6m

- 3l nat voeder (alles samen) hierin ook begrepen: deeg, pellets, leem, korrels en boiliies (alles samen)*

- 1/2l maden (gekleurde maden verboden - casters worden als maden beschouwd)*

- 1/4l granen  (alles samen), hierin ook begrepen mais, macaroni, aardappel, ebly, tarwe en hennep.*

- pieren alleen aan de haak toegelaten (gekapte pieren zijn verboden)

- zowel kleine als grote vers de vase verboden

Alles wat niet vernoemd is, is verboden

(*) = de hoeveelheid voor de 2 vissers samen

Kanaal

- 5l voeder, 1/2l vers de vase, 1/2l maden, 1/2l granen (alles samen)

- 1 x voederen bij aanvang - staatsvergunning verplicht

- cuppen, pijpje en katapult toegelaten

Werphengelwedstrijd

- zelfde reglement als bij een gewone wedstrijd van de seniores
- enkele bijkomende punten: werphengel gebruiken (feeder of match, dobber mag)
- min. 10m van de kant vissen, max. 25m van de kant.

- voeder: idem als clubwedstrijd seniores