Home

WelkomWe hadden een wedstrijdprogramma uitgewerkt voor de komende weken

Het coronaduiveltje heeft heeft echter anders beslist.


We mogen voorlopig geen wedstrijden vissen!

(berichtgeving Sportvisserij Vlaanderen)Recreatievissen is wel nog toegestaan!


- je mag vissen op volgende dagen:  woensdagen,  zaterdagen en zondagen van zonsopgang tot zonsondergang 

 (zondag 1 november en woensdag 11 november verboden te vissen!!)


- enkel vissen:
        - op de grote vijver:  
groene nummers
        - op de kleine vijver: aangeduide visplaatsen


- geen koppelvissen mogelijk (één visser per visplaats!);

- groeperen en samenscholen is verboden;


- liefst met gepast geld betalen 


- Begijntje is gesloten (aankoop drank en gebruik toiletten is niet mogelijk)


- afval in de vuilbakken en de visplaats zuiver achterlaten;


- verder zijn onze gewone vijverreglementen van toepassing.


- houd steeds de social distancing maatregelen in acht!!!!


Veel visplezier

BEGIJNENVIJVERS, Begijnenstraat 7


De 'Begijnenvijvers' liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het gemeentelijk bosgebied Resterheide thans een gedeelte van "Bosland".

Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied.    


De zanderige bodem helt enerzijds af naar het Scheldebekken via de Grote-Nete, en anderzijds naar het Maasbekken via de Bollissenbeek en de Dommel.


De drie beekvalleien van de Dommel, de Nete en de Zwarte Beek zijn van oudsher weinig toegankelijk. In min of meerdere mate blijven ze alle drie hun oorspronkelijk karakter bewaren. Dit betekent zeer veel afwisseling en een groot aanbod aan planten en dieren.