Home

Welkom

I.v.m. de nieuwe onderrichtingen  Coronavirus worden volgende maatregelen genomen:


Er mag als recreant gevist worden vanaf woensdag 6 mei 2020 onder volgende voorwaarden (ook voor niet-clubleden)


- vissen op volgende dagen in de maand mei:
        -
alle woensdagen, zaterdagen, zondagen en ook op donderdag 21 mei 2020


- vissen toegestaan van 8:00u tot 18:00u


- enkel vissen:
        - op de grote vijver:  
groene nummers
        
- op de achterste vijver:  aangeduide visplaatsen
        - op de kleine vijver: aangeduide visplaatsen


- geen koppelvissen mogelijk (één visser per visplaats!);

- groeperen en samenscholen is verboden;


- liefst met gepast geld betalen (jaarvergunning kopen is mogelijk voor leden);


- dat het Begijntje gesloten is (aankoop drank en gebruik van toiletten is niet mogelijk);


- afval in de vuilbakken en de visplaats zuiver achterlaten;


- verder zijn onze gewone vijverreglementen van toepassing.


- houd steeds de social distancing maatregelen in acht!!!!


Veel visplezier

BEGIJNENVIJVERS, Begijnenstraat 5 


De 'Begijnenvijvers' liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het gemeentelijk bosgebied Resterheide thans een gedeelte van "Bosland".

Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied.    


De zanderige bodem helt enerzijds af naar het Scheldebekken via de Grote-Nete, en anderzijds naar het Maasbekken via de Bollissenbeek en de Dommel.


De drie beekvalleien van de Dommel, de Nete en de Zwarte Beek zijn van oudsher weinig toegankelijk. In min of meerdere mate blijven ze alle drie hun oorspronkelijk karakter bewaren. Dit betekent zeer veel afwisseling en een groot aanbod aan planten en dieren.