Home

Welkom

Verboden te vissen t/m vrijdag 26/03/2021


Het 'Begijntje' gesloten is t/m vrijdag 26/03/2021
Van zodra we de mogelijkheid hebben om samen te komen kunnen we het programma voor 2021 voor bereiden.


Hopelijk kunnen we normaal starten maar daar beslissen we niet zelf over.


We houden jullie op de hoogte.


We wensen jullie een innige decembermaand, met veel lichtjes en een mooie start van een nieuw jaar met nieuwe kansen.


Hou het gezond,


Al vast fijne feestdagen en tot weldra!

BEGIJNENVIJVERS, Begijnenstraat 7


De 'Begijnenvijvers' liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het gemeentelijk bosgebied Resterheide thans een gedeelte van "Bosland".

Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied.    


De zanderige bodem helt enerzijds af naar het Scheldebekken via de Grote-Nete, en anderzijds naar het Maasbekken via de Bollissenbeek en de Dommel.


De drie beekvalleien van de Dommel, de Nete en de Zwarte Beek zijn van oudsher weinig toegankelijk. In min of meerdere mate blijven ze alle drie hun oorspronkelijk karakter bewaren. Dit betekent zeer veel afwisseling en een groot aanbod aan planten en dieren.